Vlezl mu bez do peněz

Vytvořte hračky pro posměváčky
Ať se nenudí
Tomu od Červené řeky
Uprostřed  hlavy vyrostly vředy
Velikosti dospělých labutí
Druhý zase zabloudil v životě
Na ostrově Minotaurově
Směr zpět už neuvidí   
Hledači nadějí zapadli v závějích
Společně s květy mandragory
Vykradače vykastrovaných myšlenek
Povýšili do beztížného stavu
Aby hlásali věčnou slávu  
Nový světec-prokrastinec   
Nad ránem
Oblékl roucho z pavích pavučin
A poté ustanovil
Vstupné dobrovolné
Za zádušní mši