Překročení prahu vnímavosti

Z dlaně mu vytryskl pramen Amazonky
Sny skončily na ulici
Ve tři v noci
Postižení prací
Po večeři
Zaseli ranou pšenici
Den poté rozdávali
Němí bratři
Pilule proti koktavosti
Chytráci
Slepý svět nezachrání
Před cestou do Ameriky
Otevřeli ústní otvory
Aby pečení holubi
Snadněji vletěli
Do útrob už v neděli
Někomu nepomůže ani rada
Za čtyři zlaté
Přiveďte vrané koně
Pro příští generaci
Ještě je čas
Utřít si slzy
Zákony nebeské mechaniky
Opustily galaxii
Nyní jsme konečně
Volní jak ptáci
Odhodili jsme navždy
Zbytečnou gravitaci