Muž a mravenec

     Na rozcestí potkal muž mravence. Hned se k němu hlásil:
     „Buď zdráv, příteli! Hluboce se před tebou klaním.“
     „Pročpak?“ podivil se maličký tvor.
     „Dokážeš zdvihnout až padesátinásobek své hmotnosti a můžeš tlačit třicetinásobek před sebou. Kdyby se všichni mravenci spojili, mohli by pohnout Zemí!“                                                 
     Mravenec mlčel.
     „Já uzvednu nanejvýše balvan, co leží tady u cesty,“ pravil zklamaně muž.       
     Mravenec pokorně odvětil: 
     „Máš pravdu. To všechno dovedu. Ale když ty budeš chtít, tak mě kdykoliv rozšlápneš na kaši.“
     Muž pokýval hlavou.
     „Souhlasím. Proč bych měl sílu ničit silou?“
     „Jsi moudrý,“ řekl tvoreček, „avšak ne každý tak uvažuje!“
     Oba byli rádi, že si tak vzájemně porozuměli. 
     Potom se přátelsky rozloučili. Každý šel svou cestou.