8. div světa

Složené úročení (Úrok z úroků):
 
Mt = M0 * (1 + p)t
 
 
Mt = zůstatek na konci období po t-obdobích
 
M0 = počáteční hodnota (vklad)
 
p = úroková míra (%)
 
t = počet období
 
(1 + p)t = úročitel
 
 
Teoretický přiklad č. 1:
 
Jaký bude finanční zůstatek po 5 letech, pokud dojde k nákupu 100 ks akcií stejného druhu á 50 USD? Stálý roční divedendový úrok je 2 %.
Vklad = 100 * 50 = 5 000 USD
 
Mt = 5 000 * (1 + 0,02)5 = 5 520,40
Zisk = 5 520,40 – 5 000 = 520,40 USD
 
Teoretický přiklad č. 2:
 
Jaký bude finanční zůstatek po 10 letech, pokud dojde k nákupu 100 ks akcií stejného druhu á 50 USD? Stálý roční divedendový úrok je 9 %.
Vklad = 100 * 50 = 5 000 USD
 
Mt = 5 000 * (1 + 0,09)10 = 11 836,82 USD
Zisk = 11 836,82  – 5 000 = 6 836,82 USD
 
Celkový zisk ovlnivňuje:
 
Výše vkladu
Časové období
Výše dividendového úroku


Teoretický přiklad č. 3:
Jaký bude celkový procentuální zisk při počátečním vkladu 100 USD a 5% úroku při opakovaných pěti obchodech?

Mt = 100 * (1 + 0,05)5 = 127,63 USD                                     Vklad         5 % z vkladu
Zisk = 127,63  – 100 = 27,63 USD                                1.    100,00             5,00
Zisk (%) = 27,63                                                            2.    105,00             5,25
                                                                                       3.    110,25             5,51     
                                                                                       4.    115,76             5,79             
                                                                                       5.    121,55             6,08      
                                                                                               
                                                                                              127,63           27,63 

Teoretický přiklad č. 4:
 

Jaký bude zisk po roce (365 dní) při počátečním vkladu 100 USD a denním zhodnocení 1 %?.

Mt = 100 * (1 + 0,01)365 = 3 778,34 USD
Zisk = 3 778,34  – 100 = 3 678,4 USD


Teoretický přiklad č. 5:
 
Jaký bude zisk po měsíci (30 dní) při počátečním vkladu 100 USD a denním zhodnocení 1 %?.

Mt = 100 * (1 + 0,01)30 = 134,78 USD
Zisk = 134,78  – 100 = 34,78 USD


Teoretický přiklad č. 6:
Počáteční vklad 100 USD, počet dnů 20, každodenní konstantní nárůst 1 - 5 %.

                                                               Zisk                    %
1 %      100 * (1,01)20 = 122,02         22,02 USD            22,02
2 %      100 * (1,02)20 = 148,59          48,59 USD           48,59
3 %      100 * (1,03)20 = 180,61          80,61 USD           80,61
4 %      100 * (1,04)20 = 219,11         119,11 USD          119,11
5 %      100 * (1,05)20 = 265,33         165,33 USD         165,33